Windykacja, biuro detektywistyczne Gdańsk

WINKAP jest ekspertem z zakresu kompleksowej obsługi wierzytelności. Wykorzystujemy skuteczne i sprawdzone rozwiązania w procesie odzyskiwania należności. Naszymi klientami są firmy ze wszystkich sektorów gospodarki.

Przy realizacji zleceń pamiętamy że najważniejsze jest poszanowanie prawa i dbałość o dobre imię naszego Klienta.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

  • działania windykacyjne na każdym etapie procesu dochodzenia należności,
  • mediacji i negocjacje z dłużnikami,
  • zawieranie ugód i porozumień ,
  • monitorowanie spłat,
  • inkaso należności,
  • dochodzenie nalezności na drodze postepowania sądowego, przedegzekucyjnego i egzekucyjnego,
  • poszukiwanie majątku dłużnika,
  • wystepowanie przed organami scigania, organami administracji publicznej i osobami trzecimi w celu skutecznej realizacji zlecenia,
  • doradztwo prawne

 

ceny naszych usług uzależnione są od typu produktu przekazanego do obsługi windykacyjnej, typu dłużnika, kwoty należności oraz stopnia przeterminowania. Przy ustalaniu ceny bierzemy również pod uwagę oczekiwania zleceniodawcy i status prawny sprawy.